רייזר העמק הנעלם

רייזר העמק הנעלם

תשלום דמי ביטול "רייזר העמק הנעלם"

לקוח יקר לידיעתך:

גביית התשלום בפועל עבור הזמנתך תתבצע עם הגעתך לאתר ובטרם יציאתך לטיול.
במידה ותחליט לבטל את הרשמתך לטיול אליו נרשמת יחולו על הרשמתך כללי דמי הביטול הבאים:

דמי הרשמה בגובה 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) יגבו ממך במידה ותחליט לבטל את הרשמתך בתוך 14 ימים  ממועד ביצוע הטיול אליו נרשמת ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד הטיול (בהתאם לחוק הגנת הצרכן).
דמי ביטול בגובה 25% מערך ההזמנה שביצעת יגבו ממך במידה ותחליט לבטל הזמנתך לפחות  48 שעות לפני מועד הטיול אליו נרשמת.
דמי ביטול בגובה 50% מערך ההזמנה שביצעת יגבו ממך במידה ותחליט לבטל הזמנתך לפחות  24 שעות לפני מועד הטיול אליו נרשמת.
דמי ביטול בגובה 100% מערך ההזמנה שביצעת יגבו ממך במידה ותחליט לבטל הזמנתך אחרי השעה 16:00 ביום שלפני מועד הטיול שאליו נרשמת.

הרשמה לטיול מהווה הסכמה לגביית התשלום בכרטיס האשראי במקרה של ביטול או אי התייצבות.
השימוש בלשון זכר הוא לצורך נוחות בלבד.

 

איחור בשעת הגעתך לטיול הרשום בהזמנתך, יכול לגרוע מהנאת שאר הנרשמים בטיול ולקיצור משך הטיול לכן מבוהר בזאת:


איחור של יותר מ-10 דקות לזמן היציאה הרשום בהזמנתך משמעותו שאין החברה מבטיחה כי ימצא מועד חלופי לטיול באותו היום.
ובמקרה זה יגבו 25% ממחיר הפעילות.