קזואר - Southern Cassowary - Casuarius  Casuarius
 

מזון -
 

פירות, חרקים וזוחלים קטנים.

 

סביבת מחיה -
 

יערות הגשם של צפון מזרח אוסטרליה.

 

דרכי התקשרות והתנהגות -
 

הקזואר נחשב לעוף המסוכן ביותר בעולם! הוא תוקף בבעיטות כהגנה על שטח המחיה שלו, בייחוד בעונת הדגירה. הקרן שלראשו משמשת לפילוס דרך בסבך.

 

הידעת?
 

כיום מצוי בסכנת הכחדה עקב אובדן שטחי מחיה כתוצאה מכריתת יערות הגשם.
 

קזואר