רייזר העמק הנעלם

גן גורו וגן גו-יורה

תשלום דמי ביטול ו/או הרשמה בגין ביטול הזמנה לסיור לילה עם לינת שטח בגן גורו

1. ניתן לבטל הזמנה לסיור לילה עד 48 שעות קודם לליום הפעילות ללא גביית דמי ביטול.
2. במקרה של ביטול כאמור בסעיף 1 יגבו דמי רישום בגובה 5% מערך ההזמנה
3. במקרה וביטול ההזמנה יתבצע פחות מ 48 שעות ממועד מימושה כאמור, יגבו דמי ביטול בערך של 30% מערך ההזמנה
4. במקרה וביטול ההזמנה יתבצע בתוך 24 שעות ממועד מימושה כאמור יגבו 60% מערך ההזמנה.
5. ביטול הזמנה יעשה רק באמצעות מייל לכתובת shivuk1@nirdavid.org